EXTRUSIÓ

Solucions competitives i d’altíssim nivell tecnològic per a la preparació i processament de plàstic o goma

krauss Maffei

Maquinària per a l’extrusió de termoplàstics, PVC i goma per a aplicacions de perfil, làmina, gransa, escuma, mànega i tuberia, així com perifèrics per a la complerta automatització de la producció

Sistemes complerts de transport, barreja, dosificació, assecament i additivat de matèries primes

Canviadors de filtres, vàlvules desviadores, bombes d’engranatge i sistemes de tall sota l’aigua

Suministrament d’unitats i sistemes complerts de mòlt i automatització per a la indústria del plàstic

Assecament per infrarojos, sitges especials, tecnologia de barreja i transport de sòlids

FRIGEL

Equipament i sistemes de refredament per a tot tipus d’aplicacions a la indústria del plàstic

Aparells de termoregulació mitjançant líquids per a temperar motlles, màquines i utillatges

Sistemes de granulació i tall en banyera

Sistemes d’inspecció i mesurament per a làmines, films i pellets de plàstic

Pelletron

Solucions per al maneig més òptim de materials a granel amb la prevenció i reducció d’impureses, millorant la qualitat dels productes finals dels clients a les indústries de l’automòbil, farmacèutica, química, mineral i alimentària.